लुम्बिनी प्रदेश सरकार
वन, वातावरण, पर्यटन तथा खानेपानी मन्त्रालय
प्रदेश वन निर्देशनालय
डिभिजन वन कार्यालय
रुपन्देही
 • प्रभात सापकोटा
  प्रभात सापकोटा

  कार्यालय प्रमुख

  dforupandehi@gmail.com

 • संदिप बासुकला
  संदिप बासुकला

  सूचना अधिकारी

  9851239021

  sandeep.dforup@gmail.com

परिचय
सूचना तथा समचारहरु
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
एक सामुदायिक वन एक उद्यम विकास कार्यक्रम २०८० 2080-11-03
काठ दाउरा लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना प्रकाशित सूचना २०८०।१०।२८ 2080-10-28
वन क्षेत्र भित्रको खोला खोल्सी व्यवस्थापन बाट उत्पादन भएका नदी जन्य पदार्थ संकलन सम्बन्धी सूचना 2080-10-16
कानूनी दस्ताबेज
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
लुम्बिनी प्रदेश वन (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० 2080-01-08
प्रदेश वन ऐेन २०७८ 2078-08-16
संघिय वन ऐन २०७६ 2076-06-27
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
संघिय वन नियामावाली २०७९ 2079-03-16
प्रदेश वन नियमावाली, लुम्बिनी प्रदेश २०७९ 2079-01-14
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
प्रदेशहरुबाट सञ्चालन गरिने संघीय सशर्त अनुदानका कार्यक्रमहरको कार्यान्वयन कार्यविधि २०८० 2080-06-07
लुम्बिनी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालय बार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८०/८१ 2080-04-22
वातावरणीय अध्ययन र वन क्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि 2079-12-18
डाउनलोड
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ बमोजिम डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देहीले आ.व. २०७९।८० को दोस्रो चौमासिक सम्मको प्रतिवेदन 2079-12-09
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७८।०७९ 2078-03-31
वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७७।०७८ 2078-03-30
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
रुपन्देही जिल्लाको ज्यालादर, ढुवानी तथा निर्माण सामग्रीहरुको जिल्ला दररेट आ.व.०८०/०८१ 2080-03-27
संकटापन्न तथा लोपोन्मुख वन्यजनन्तु (गिद्द र सारस) को अवस्था र बासस्थान सम्बन्धी अध्ययन २०७९ 2079-03-31
रुपन्देही जिल्लामा सिससार क्षेत्रहरुको चिनारी 2078-12-23
शीर्षक प्रकाशित मिति डाउनलोड
बिदा फारम 2079-12-25
पर्यटन काज फारम 2079-12-25
विरुवा माग सम्बनधी निवेदन 2079-12-18
कर्मचारी विवरण

फेसबुक