लुम्बिनी प्रदेश सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
प्रदेश वन निर्देशनालय
डिभिजन वन कार्यालय
रुपन्देही
सूचना तथा समचारहरु
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 वन डढेलो सम्बन्धी जानकारीमुलक हाते पुस्तिका सूचना तथा समचारहरु 2079-12-01 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
2 सामुदायिक वनकाे टाँचा दर्ता तथा नवीकरण गर्ने सम्बन्धमा सूचना तथा समचारहरु 2079-12-01 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
3 वन डढेलो सप्ताह आयोजना सम्बन्धमा सूचना तथा समचारहरु 2079-12-01 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
4 काठ दाउरा कटान मुछान सम्वन्धी शिलाबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना सूचना तथा समचारहरु 2079-11-01 dforupandehi विवरण हेर्नुहोस्
5 उम्मेदवारी सिफारिश सम्वन्धि सूचना सूचना तथा समचारहरु 2079-09-26 dforupandehi विवरण हेर्नुहोस्