लुम्बिनी प्रदेश सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
प्रदेश वन निर्देशनालय
डिभिजन वन कार्यालय
रुपन्देही
सूचना तथा समचारहरु
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 जिल्लाको आवधिक वन व्यवस्थापनको योजना तयारीको सिलसिलामा प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन सम्बन्धी सार्वजनिक सूचना सूचना तथा समचारहरु 2081-01-30 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
2 काठ दाउरा लिलाम सम्वन्धी सुचना अपडेट सूचना तथा समचारहरु 2081-01-25 डिभिजन वन कार्यालय, रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
3 काठ दाउरा लिलाम सम्वन्धी सुचना सूचना तथा समचारहरु 2081-01-20 डिभिजन वन कार्यालय, रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
4 बोलपत्र आवहन सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समचारहरु 2081-01-15 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
5 प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा सूचना तथा समचारहरु 2081-01-04 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
6 काठ दाउरा लिलाम सम्बन्धी सूचना २०८०।१२।०५ गते सूचना तथा समचारहरु 2080-12-05 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
7 समृद्धिको लागि वन परियोजना कार्यक्रम माग सम्बन्धी सूचना ! सूचना तथा समचारहरु 2080-12-01 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
8 एक सामुदायिक वन एक उद्यम विकास कार्यक्रम २०८० सूचना तथा समचारहरु 2080-11-03 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
9 काठ दाउरा लिलाम बिक्री सम्बन्धी सूचना प्रकाशित सूचना २०८०।१०।२८ सूचना तथा समचारहरु 2080-10-28 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
10 वन क्षेत्र भित्रको खोला खोल्सी व्यवस्थापन बाट उत्पादन भएका नदी जन्य पदार्थ संकलन सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समचारहरु 2080-10-16 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
11 काठ लिलाम सम्बन्धी सूचना२०८०।०७।२१ सूचना तथा समचारहरु 2080-07-21 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
12 कार्यक्रम माग सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समचारहरु 2080-05-28 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
13 काठ लिलाम सम्बन्धी दोिस्रो पटक सूचना २०८०।०५।०५ सूचना तथा समचारहरु 2080-05-05 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
14 काठ लिलाम सम्बन्धी सूचना २०८०।०४।१५ सूचना तथा समचारहरु 2080-04-15 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
15 सुचिकृत सूचना सूचना तथा समचारहरु 2080-04-11 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
16 काठ लिलाम सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समचारहरु 2080-02-19 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
17 सिलबन्धी दरभाउ आव्हानको सूचना सूचना तथा समचारहरु 2080-02-17 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
18 शिलबन्धी दरभाउ पत्र सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समचारहरु 2080-02-17 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
19 वन पैदावार आपूर्ति समितिको काठ वितरण नामावाली सूचना तथा समचारहरु 2080-02-01 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
20 आन्तारिक खपतका लागि काठ दाउरा बिक्री वितरण सम्बन्धमा । सूचना तथा समचारहरु 2079-12-22 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
21 सामुदायिक वनको अनुगमन फरम सूचना तथा समचारहरु 2079-12-17 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
22 भूमि सम्बन्धी लुम्बिनी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयको निर्देशन । सूचना तथा समचारहरु 2079-12-12 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
23 वन डढेलो सचेतना कार्यक्रम सूचना तथा समचारहरु 2079-12-07 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
24 वन डढेलो सम्बन्धी जानकारीमुलक हाते पुस्तिका सूचना तथा समचारहरु 2079-12-01 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
25 सामुदायिक वनकाे टाँचा दर्ता तथा नवीकरण गर्ने सम्बन्धमा सूचना तथा समचारहरु 2079-12-01 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
26 वन डढेलो सप्ताह आयोजना सम्बन्धमा सूचना तथा समचारहरु 2079-12-01 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
27 एक सामुदायिक वन एक उद्यम विकास कार्यक्रम सूचना तथा समचारहरु 2079-11-19 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
28 काठ दाउरा कटान मुछान सम्वन्धी शिलाबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना सूचना तथा समचारहरु 2079-11-01 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
29 एक पालिका एक नमुना कृषि वन कार्यक्रम सूचना तथा समचारहरु 2079-10-23 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
30 उम्मेदवारी सिफारिश सम्वन्धि सूचना सूचना तथा समचारहरु 2079-09-26 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
31 सामुदायिक वन को कोष सञ्चालन सम्बन्धमा सूचना तथा समचारहरु 2079-08-29 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्