लुम्बिनी प्रदेश सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
प्रदेश वन निर्देशनालय
डिभिजन वन कार्यालय
रुपन्देही
सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ बमोजिम डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देहीले आ.व. २०७९।८० को दोस्रो चौमासिक सम्मको प्रतिवेदन