लुम्बिनी प्रदेश सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
प्रदेश वन निर्देशनालय
डिभिजन वन कार्यालय
रुपन्देही
वन क्षेत्र भित्रका खोलाखोल्सी व्यवस्थापन कार्यविधि २०८०

सम्बन्धित कानूनी दस्ताबेज

वन सेवाका कर्मचारीहरुका लागि पोशाक संहिता (ड्रेस कोड) कार्यविधि, २०८०

2080-11-30 | वन तथा वातावरण मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेश

समृद्धिका लागि वन काययक्रम सञ्चालन तथा कार्यान्वयन कार्यविधि २०८०

2080-10-24 | रेड कार्यान्वयन केन्द्र

प्रदेशहरुबाट सञ्चालन गरिने संघीय सशर्त अनुदानका कार्यक्रमहरको कार्यान्वयन कार्यविधि २०८०

2080-06-07 | वन तथा वातावरण मन्त्रालय

लुम्बिनी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालय बार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८०/८१

2080-04-22 | वन तथा वातावरण मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेश

वातावरणीय अध्ययन र वन क्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि

2079-12-18 | डिभिजन वन कार्यालय लमजुङ्ग