लुम्बिनी प्रदेश सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
प्रदेश वन निर्देशनालय
डिभिजन वन कार्यालय
रुपन्देही
प्रगति प्रतिवेदन
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ बमोजिम डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देहीले आ.व. २०७९।८० को दोस्रो चौमासिक सम्मको प्रतिवेदन प्रगति प्रतिवेदन 2079-12-09 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
2 सामुदायिक वन अनुगमन तथा वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन आ.व. २०७९/०८० प्रगति प्रतिवेदन 2079-03-30 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
3 वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७८।०७९ प्रगति प्रतिवेदन 2078-03-31 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
4 वार्षिक प्रगति प्रतिवेदन २०७७।०७८ प्रगति प्रतिवेदन 2078-03-30 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्