लुम्बिनी प्रदेश सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
प्रदेश वन निर्देशनालय
डिभिजन वन कार्यालय
रुपन्देही
महत्वपूर्ण लिंक
क्र.सं कार्यालयको नाम लिंकहरु
1 प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौ, नेपाल । https://www.opmcm.gov.np/
2 वन तथा वातावरण मन्त्रालय https://mofe.gov.np/ne
3 मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय राप्ती उपत्यका (देउखुरी), नेपाल https://ocmcm.lumbini.gov.np/
4 वन तथा भू-संरक्षण विभाग https://www.dofsc.gov.np/np
5 वन तथा वातावरण मन्त्रालय राप्ती उपत्यका (देउखुरी) https://moitfe.lumbini.gov.np/