लुम्बिनी प्रदेश सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
प्रदेश वन निर्देशनालय
डिभिजन वन कार्यालय
रुपन्देही
सामुदायिक वनको टाँचा दर्ता सम्बन्धी विवरण
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 प्रदेश वन नियमावाली २०७९ नियम ८९ (९) बमोजिम सामुदायिक वनहरुको तथा साझेदारी वनको टाँचा नवीकरण विवरण आ.व. २०७९।०८० सामुदायिक वनको टाँचा दर्ता सम्बन्धी विवरण 2079-12-26 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्