लुम्बिनी प्रदेश सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
प्रदेश वन निर्देशनालय
डिभिजन वन कार्यालय
रुपन्देही
लुम्बिनी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालय बार्षिक कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०८०/८१

सम्बन्धित कानूनी दस्ताबेज

वन सेवाका कर्मचारीहरुका लागि पोशाक संहिता (ड्रेस कोड) कार्यविधि, २०८०

2080-11-30 | वन तथा वातावरण मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेश

वन क्षेत्र भित्रका खोलाखोल्सी व्यवस्थापन कार्यविधि २०८०

2080-11-22 | वन तथा वातावरण मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेश

समृद्धिका लागि वन काययक्रम सञ्चालन तथा कार्यान्वयन कार्यविधि २०८०

2080-10-24 | रेड कार्यान्वयन केन्द्र

प्रदेशहरुबाट सञ्चालन गरिने संघीय सशर्त अनुदानका कार्यक्रमहरको कार्यान्वयन कार्यविधि २०८०

2080-06-07 | वन तथा वातावरण मन्त्रालय

वातावरणीय अध्ययन र वन क्षेत्रको जग्गा अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि

2079-12-18 | डिभिजन वन कार्यालय लमजुङ्ग