लुम्बिनी प्रदेश सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
प्रदेश वन निर्देशनालय
डिभिजन वन कार्यालय
रुपन्देही
सूचना तथा समाचार
क्र.सं शीर्षक समुह प्रकाशित मिति प्रकाशक
1 काठ लिलाम सम्बन्धी सूचना सूचना तथा समाचार 2080-02-19 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
2 वन पैदावार आपूर्ति समितिको काठ वितरण नामावाली सूचना तथा समाचार 2080-02-01 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
3 आन्तारिक खपतका लागि काठ दाउरा बिक्री वितरण सम्बन्धमा । सूचना तथा समाचार 2079-12-22 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
4 सामुदायिक वनको अनुगमन फरम सूचना तथा समाचार 2079-12-17 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
5 भूमि सम्बन्धी लुम्बिनी प्रदेश वन तथा वातावरण मन्त्रालयको निर्देशन । सूचना तथा समाचार 2079-12-12 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
6 वन डढेलो सचेतना कार्यक्रम सूचना तथा समाचार 2079-12-07 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
7 वन डढेलो सम्बन्धी जानकारीमुलक हाते पुस्तिका सूचना तथा समाचार 2079-12-01 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
8 सामुदायिक वनकाे टाँचा दर्ता तथा नवीकरण गर्ने सम्बन्धमा सूचना तथा समाचार 2079-12-01 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
9 वन डढेलो सप्ताह आयोजना सम्बन्धमा सूचना तथा समाचार 2079-12-01 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
10 एक सामुदायिक वन एक उद्यम विकास कार्यक्रम सूचना तथा समाचार 2079-11-19 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
11 काठ दाउरा कटान मुछान सम्वन्धी शिलाबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना सूचना तथा समाचार 2079-11-01 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
12 एक पालिका एक नमुना कृषि वन कार्यक्रम सूचना तथा समाचार 2079-10-23 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
13 उम्मेदवारी सिफारिश सम्वन्धि सूचना सूचना तथा समाचार 2079-09-26 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्
14 सामुदायिक वन को कोष सञ्चालन सम्बन्धमा सूचना तथा समाचार 2079-08-29 डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही विवरण हेर्नुहोस्