लुम्बिनी प्रदेश सरकार
वन तथा वातावरण मन्त्रालय
प्रदेश वन निर्देशनालय
डिभिजन वन कार्यालय
रुपन्देही
भिडियो ग्यालरी
वन अमुल्य धन
नेपालमा वन व्यवस्थापन
Wildlife of Nepal