Top

नारा : " सक्षम निजामती प्रशासन : विकास समृध्दि र सुशासन " पुरानाे वेबसाइट हेर्नुहाेस

Phone :
०७१-५२०२२२
कार्यालय परिचय >हाम्रा बारेमा >कार्यालय परिचय

वि स २०४० सालमा वनको स‍गठनलाइ विकेन्द्रीकरणको सिद्धान्त अनुसार सञ्चालन गर्न सघाउ पुर्याउन वन डिभिजन कार्यालय खारेज गरि ७५ वटै जिल्लामा जिल्ला वन कार्यालयको स्थापना गर्न सिलसिलामा रुपन्देही जिल्लामा पनि २०४० सालमै जिल्ला वन कार्यालय रुपन्देहीको स्थापना भयो । विभागको पछिल्लो सगठन बमोजिम यस जिल्लालाइ  इलाका र वटा रेञ्ज पोष्ट स्थापित भएका छन् ।प्रचलित वन स‌ग सम्वन्धित एन नियम र नितिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी नेपालको वन क्षेत्रको दिगो विकास एव व्यवस्थापन गर्न हाल स‌घीय सरचना अनुसार देश तिन तहमा विभाजित भए अनुसार साविककाे जिल्ला वन कार्यालय हरुकाे नाम डिभिजन वन कार्यालय रहन गयाे र डिभिजन वन कार्यालय रुपन्देही रहन गयो यस अन्तर्गत ६ वटा सव डिभिजन वन कार्यालयहरु रहेका छन । प्रत्येक सव डिभिजनमा सहायक वन अधिकृत कार्यालय प्रमुख रहने व्यवस्था रहयो । सव डिभिजनका नाम सैनामैना कञ्चन लुम्विनी तिलोत्तमा देवदह  र सिद्धार्थनगर । 

उद्धेश्य र कार्यक्रमहरु

यस डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख उद्धेश्य र कार्यक्रमहरु निम्नानुसार रहेका छन् । 

क जिल्लाको समग्र वन क्षेत्रको सरक्षण विकास र सदुपयोग सम्वन्धी एन नियम तथा नितिहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने ।

ख वन विकास सम्वन्धी जिल्लास्तरीय योजना तर्जुमा एव कार्यान्वय गर्ने । 

ग निजी वन र कृषि वन वाली विकास एव व्यवस्थापन गर्न सरोकारवालाहरुलाइ आवश्यक प्राविधिक सुझाव सल्लाह दिने ।

घ सर्वसाधारणका लागि वन सम्पदा सम्वन्धमा जानकारी उपलब्ध गराउने ।

ड प्रचलित निति एव कानुन बमोजिम जन सहभागिताद्धारा जिल्लाको वनको दिगो व्यवस्थापन गर्ने । 

छ वनको स‌रक्षण विकास र सदुपयोगद्धारा काष्ठ र गैरकाष्ठ वनपैदावरको आपूर्ति गरी स्थानिय तथा राष्टिय आर्थिक विकासमा सहयोग गर्ने ।

ज जिल्लास्तरीय सरकारी र गैर सरकारी स‌घ सस्था तथा स्थानिय निकाय स‌ग समन्वय गरी वन विकास एव व्यवस्थापन कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने । 

झ वन स‌रक्षण विकास र सदुपयोग कार्यद्धारा रोजगारीका अवसर उपलब्ध गराउने ।

कार्यक्रम 

१ सामुदायिक वन विकास कार्यक्रम

२ राष्ट्रपति चुरे तराइ मधेस स‌रक्षण कार्यक्रम

३ राष्ट्रिय वन विकास कार्यक्रम

४ वन्यजन्तु संरक्षण कार्यक्रम 

५ वन दशक कार्यक्रम 

६ वहु सरोकारवाला वन कार्यक्रम