Top

नारा : " व्सयवसायिक र सिर्क्षजनशील प्रशासन निजामती प्रशासन : विकास समृद्बि र सुशासन "

Phone :
०७१-५२०२२२
Mail :
dforupandehi@gmail.com
प्रोएक्टिभ सूचना >प्रोएक्टिभ सूचना
id क्र॰सं॰ शिर्षक मिति हेर्नुहोस
110 1 रुपन्देही जिल्लामा सिमसमर क्षेत्रको चिनारी 2022-02-28
107 2 सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ५(३) तथा नियमावली नियम ३ बमोजिम डि व का, रुपन्देहीले सार्वजनिक गरिएको विवरण 2021-10-19
69 3 Test Test 2019-05-11