Top

नारा : " व्सयवसायिक र सिर्क्षजनशील प्रशासन निजामती प्रशासन : विकास समृद्बि र सुशासन "

Phone :
०७१-५२०२२२
Mail :
dforupandehi@gmail.com
सूचना >सूचना
id क्र॰सं॰ शिर्षक मिति हेर्नुहोस
105 1 कार्यक्रम माग सम्वन्धी सूचना 2020-12-06
104 2 मिति २०७७।०८।१९ मा प्रकाशित जडिवुटी तथा गैरकाष्ठ खेती विस्तार भण्डारण गृह निर्माण सम्वन्धी सूचना 2020-12-06
103 3 २०७७।०६।२० मा प्रकाशित काठ दाउरा लिलाम विस्तृत सूचना 2020-10-09
102 4 २०७७।०४।१५ मा प्रकाशित काठ दाउरा लिलाम विस्तृत सूचना 2020-08-03
101 5 बनस्पती उद्यान बुटवलको ठेक्का रद्ध सम्वन्धमा 2020-07-15
99 6 कोभिड राहात रकम जम्मा गरिएको नामावली 2020-05-04
97 7 मर्चवारी मन्दिर निर्माणकाे लागि इ विडिङ मार्फत वाेलपत्र आव्हानकाे लागिपुन मिति परिवर्तन गरिएकाे सूचना 2020-04-15
96 8 मर्चवारी मन्दिर निर्माणकाे लागि इ विडिङ मार्फत वाेलपत्र आव्हानकाे लागि मिति परिवर्तन गरिएकाे सूचना 2020-04-02
91 9 विधुतिय खरिद प्रणाली सम्वन्धी जरूरी सूचना 2020-03-06
90 10 २०७६।११।१६ मा प्रकाशित काठ दाउरा लिलाम विस्तृत सूचना 2020-03-03
88 11 मर्चवारी मन्दिर निर्माणकाे लागि इ विडिङ मार्फत वाेलपत्र आव्हानकाे सुचना 2020-03-01
85 12 वनस्पती उघान निर्माण बुटवल ११ देविनगरकाे सुचना 2020-02-13
84 13 डण्डाखाेलामा हरित पार्क निर्माण सम्वन्धी आशयको सुचना 2020-01-20
83 14 आशयको सूचना 2020-01-06
82 15 डण्डाखाेलामा हरित पार्क निर्माण सम्वन्धी सूचना 2019-12-16
81 16 गजेडी ताल पूर्वाधार विकास निर्माण सम्वन्धी सूचना 2019-11-29
80 17 लिलाम वृस्तीत सूचना 2019-10-05
75 18 सम्पर्क राख्न आउने वारेकाे सूचना 2019-08-29
74 19 सम्पर्क मिति तोकिएको बारे 2019-08-25