Top

नारा : " व्सयवसायिक र सिर्क्षजनशील प्रशासन निजामती प्रशासन : विकास समृद्बि र सुशासन "

Phone :
०७१-५२०२२२
Mail :
dforupandehi@gmail.com
डाउनलोड >डाउनलोड
id क्र॰सं॰ शिर्षक मिति हेर्नुहोस
98 1 रुपन्देही जिल्लाका सामुदायिक वनकाे अध्यक्षको नामावली 2020-04-22
87 2 वन क्षेत्रकाे जग्गा उपलब्ध गराउने एेन तथा नियम 2020-03-01
86 3 वन एन २०७६ 2020-02-26
79 4 कर्मचारीको सम्पर्क नम्वर 2019-09-07
73 5 सम्पर्क मिति तोकिएको बारे 2019-08-25