Top

नारा : " सक्षम निजामती प्रशासन : विकास समृध्दि र सुशासन " पुरानाे वेबसाइट हेर्नुहाेस

Phone :
०७१-५२०२२२
कर्मचारी विवरण >हाम्रा बारेमा >कर्मचारी विवरण
क्र॰सं॰ नाम पद ठेगाना फाेन नम्बर इमेल फोटो
1 इन्द्र बहादुर पछाई कार्यालय प्रमुख पाल्पा 9857060333 dforupandehi@gmail.com
2 गिरिराज पन्थ सूचना अधिकारी रुपन्देही 9857010116 dforupandehi@gmail.com
3 रविन्द्रनाथ चौधरी गुनासाे सुन्ने अधिकारी नवलपरासी 9847021343 dforupandehi@gmail.com
4 लक्ष्मी कुमारी क्षेत्री शाखा अधिकृत भैरवा 9847056677 dforupandehi@gmail.com
5 गिता पोखरेल पन्थी लेखा अधिकृत गुल्मी 9840073451 dforupandehi@gmail.com
6 गिरि प्रसाद गैरे सहायक वन अधिकृत रुपन्देही 9857028564 dforupandehi@gmail.com
7 धनिश्वर न्यौपाने सहायक वन अधिकृत रुपन्देही 9857057126 dforupandehi@gmail.com
8 राजन खड्का सहायक वन अधिकृत रुपन्देही 9847072989 dforupandehi@gmail.com
9 जय प्रकाश गुप्ता सहायक वन अधिकृत रुपन्देही 9848048293 dforupandehi@gmail.com
10 कृष्ण प्रसाद ज्ञवाली सहायक वन अधिकृत पाल्पा 9857068799 dforupandehi@gmail.com
11 राम बहादुर सिलवाल सहायक वन अधिकृत चितवन 9847025910 dforupandehi@gmail.com
12 महालक्ष्मी शर्मा सहायक वन अधिकृत हेटौडा 9845537065 dforupandehi@gmail.com
13 पुष्पराज श्रेष्ठ सहायक वन अधिकृत नवलपरासी 9857058199 dforupandehi@gmail.com
14 पदमराज भट्टराइ लेखापाल रुपन्देही 9847025755 dforupandehi@gmail.com
15 तेज प्रसाद पाण्डे नायव सुव्बा रुपन्देही 9857015549 dforupandehi@gmail.com
16 प्रेम बहादुर खत्री खरिदार रुपन्देही 9857017356 dforupandehi@gmail.com
17 कृष्ण सुवेदी रेन्जर रुपन्देही 9847035509 dforupandehi@gmail.com
18 मनोज ज्ञवाली रेन्जर रुपन्देही 9804486776 dforupandehi@gmail.com
19 मधुमाया राना रेन्जर रुपन्देही 9847068398 dforupandehi@gmail.com
20 विवेक कुमार घिमरे रेन्जर रुपन्देही 9857036232 dforupandehi@gmail.com
21 राजू प्रसाद भण्डारी रेन्जर रुपन्देही 9847480856 dforupandehi@gmail.com
22 ठाकुर राज पन्थ फरेस्टर रुपन्देही 9847027129 dforupandehi@gmail.com
23 राम मोहन ठाकुर फरेस्टर रुपन्देही 9847075293 dforupandehi@gmail.com
24 खुमानन्द भट्टराइ फरेस्टर पुल दरबन्दी रुपन्देही 9847154869 dforupandehi@gmail.com
25 श‌कर पाण्डेय फरेस्टर पुल दरबन्दी रुपन्देही 9841352422 dforupandehi@gmail.com
26 युवराज पोखरेल फरेस्टर पुल दरबन्दी रुपन्देही 9857037932 dforupandehi@gmail.com
27 श्रीराम चौधरी फरेस्टर पुल दरबन्दी रुपन्देही 9861238274 dforupandehi@gmail.com
28 मुकेश कुमार गुप्ता तेली फरेस्टर पुल दरबन्दी रुपन्देही 9860029103 dforupandehi@gmail.com
29 राम नेवास चौधरी जमदार रुपन्देही 9847278822 dforupandehi@gmail.com