Top

नारा : " व्सयवसायिक र सिर्क्षजनशील प्रशासन निजामती प्रशासन : विकास समृद्बि र सुशासन "

Phone :
०७१-५२०२२२
Mail :
dforupandehi@gmail.com
नागरिक वडापत्र >हाम्रा बारेमा >नागरिक वडापत्र
क्र॰सं॰ सेवा शिर्षक शुल्क समय हेर्नुहोस
1 सामुदायिक वन दर्ता तथा हस्तान्तरण निजि वन दर्ता वृक्षारोपणकाे लागि विरुवा उपलब्ध गराउने वन विकास व्यवस्थापन सम्वन्धि परामर्श निशुल्क आवश्यक कागजात तथा प्रक्रिया पश्चात तुरुन्त वितरण शुरु भएपछि तुरुन्त View
2 निजी वन जग्गामा रहेका वन पैदावर ओसार पसार तथा सदुपयोग राजश्व १३ प्रतिसत मात्र जाच बुझ लगायतका प्रक्रिया पुरा भइ आएको ३ दिन भित्र View
3 जिल्ला वन पैदावर आपूर्ति समितिबाट घर निर्माण घर मर्मत र दैवि प्रकोपमा परेकालाइ काठ उपलब्ध गराउने सम्वन्धि तोकिएको दररेट अनुसार समितिमा काठ स्टक भउमा वा प्राप्त भएपछि View
4 सरकारी जग्गामा भएका रुखहरु हटाउने नि शुल्क सरकारी रुखहरु हटाउने मापदण्ड २०७१ को प्रक्रिया पुरा भइ आएको १ दिन भित्र View
5 आर्थिक कारोवार सग सम्वन्धित नि शुल्क प्रक्रिया पुगेका कागजात प्राप्त भएको ३ दिन भित्र View